Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014
Εγγραφές και επανεγγραφές 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014

Οι εγγραφές του 2ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2013-2014, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2012-2013, θα πραγματοποιηθούν από 24 έως 28 Μαρτίου 2014.

Σημειώνεται ότι:

- η εγγραφή των εισαχθέντων κατά το ακαδ. έτος 2013-2014 θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ου εξαμήνου

- η επανεγγραφή των παλαιών φοιτητών είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν χρωστούμενα μαθήματα

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές 31/03/2014 και 01/04/2014.