Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012
Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων σε υπολογιστική μηχανική στο ΕΜΠ και στο εξωτερικό

Η Μονάδα Παράλληλης Υπολογιστικής Μηχανικής & Βελτιστοποίησης (ΜΠΥΡ&Β) του Τομέα Ρευστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ συμμετέχει σε ερευνητικό έργο με τίτλο «AboutFlow: Adjoint-based optimization of industrialand unsteady flows», με τον υπογράφοντα ως Επιστημονικό Υπεύθυνο για το ΕΜΠ.Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΙΤΝ και, ουσιαστικά, χρηματοδοτεί την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών (πρακτικά, χρηματοδοτεί έρευνα που θα γίνει από νέους ερευνητές σε συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή ? η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν είναι ουσιαστικά υποχρεωτική, αν και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει λόγος μια τριετής προσπάθεια έρευνας να μην οδηγεί και σε Διδακτορικό Δίπλωμα).

Δύο από τις 14 διατριβές που χρηματοδοτούνται θα γίνουν στον Τομέα Ρευστών. Οι άλλες 12 θα γίνουν σε εταίρους (εταιρίες ή Πανεπιστήμια) του εξωτερικού. Βασικός κανόνας είναι η κινητικότητα, δηλαδή, ο κάθε εταίρος δεν μπορεί να επιλέξει ερευνητή (ή Υποψήφιο Διδάκτορα, στην περίπτωσή μας) που, κατά την τελευταία 3ετία, διέμενε περισσότερο από 2 έτη στη χώρα του εταίρου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι από το ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική πρέπει να ενδιαφερθούν για θέσεις του εξωτερικού. Ίσως κάποιες από αυτές τις θέσεις να είναι ακόμη ανοικτές.

Επισκεφθείτε το http://aboutflow.sems.qmul.ac.uk/

ή το euroaxess για περισσότερες πληροφορίες. Για πληροφόρηση, επισυνάπτονται δύο μονοσέλιδες ανακοινώσεις για τις 2 θέσεις Υ.Δ. στην ΜΠΥΡ&Β/ΕΜΠ (όπου με βάση τα προηγούμενα, δεν μπορείτε μάλλον να είστε υποψήφιοι). Μπορείτε να απευθύνεστε στον υπογράφοντα για πληροφορίες.

Κυριάκος Γιαννάκογλου, Καθηγητής ΕΜΠ