Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016
Παραλαβή Πρωτότυπων Διπλωμάτων

Σας πληροφορούμε ότι όσοι απέκτησαν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική" μέχρι και το Φεβρουάριο 2016, μπορούν να παραλάβουν το πρωτότυπο δίπλωμά τους (πάπυρο) από τη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών, καθημερινά 11.30-13.30, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών  (κ. Σηφάκη, τηλ. 210 7722248, e-mail: compmech@chemeng.ntua.gr)

Από τη Γραμματεία