Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015
Σεμινάριo Υπολογιστικής Μηχανικής: Δευτέρα, 21/12/2015, 5:00 μμ

Το 2ο σεμινάριο του ακαδ. έτους 2015-2016, θα γίνει τη Δευτέρα, 21/12/2015.

Ομιλητής:           Β. Ριζιώτης*, Λέκτορας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Τίτλος:                 Εξελίξεις στην υπολογιστική αεροδυναμική και αεροελαστικότητα – εφαρμογή σε προβλήματα ανεμογεννητριών

Περίληψη:          Σκοπός της διάλεξης είναι η ενημέρωση των φοιτητών για τις νεότερες εξελίξεις στην ανάλυση προβλημάτων εξωτερικής αεροδυναμικής και αεροελαστικότητας με εφαρμογή σε προβλήματα ανάλυσης ανεμογεννητριών.
Παρουσιάζονται και συγκρίνονται οι βασικές μεθοδολογίες αεροδυναμικής ανάλυσης προβλημάτων εξωτερικής αεροδυναμικής (στροβιλών, συνοριακών στοιχείων, πεπερασμένων όγκων). Σχολιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων μεθοδολογιών, οι βασικές παραδοχές και συγκρίνονται σε επίπεδο υπολογιστικού κόστους. Έμφαση δίνεται σε προβλήματα αεροδυναμικής ανάλυσης δρομέων ανεμογεννητριών. Παρουσιάζονται και σχολιάζονται τυπικά αποτελεσμάτα προλέξεων σε σύγκριση με μετρήσεις για πειραματικούς δρομείς.
Στην συνέχεια παρουσιάζεται το υπολογιστικό πλαίσιο αεροελαστικής ανάλυσης του πλήρους συστήματος ανεμογεννήτριας. Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες συχνά εγκαθίστανται σε θαλάσσιο περιβάλλον ενώ στις νέες εξελίξεις στην ανάπτυξη αιολικών μηχανών συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι πλωτές ανεμογεννήτριες. Επιπλέον, το σύστημα ελέγχου των σύγχρονων ανεμογεννητριών εκτός από τη ρύθμιση της ισχύος περιλαμβάνει και διαδικασίες ελέγχου των φορτίων με χρήση εξελιγμένων αισθητήρων και επενεργητών. Παρουσιάζονται οι υπολογιστικές διαδιακασίες αεροελαστικής ανάλυσης του πλήρους συστήματος της ανεμογεννήτριας στο οποίο περιλαμβάνεται η προσομοίωση της μηχανής (δρομέας, αξονικό σύστημα και πύργος) μαζί με την υποθαλάσσια έδρασή της, τη γραμμή αγκύρωσής της και το σύστημα ελέγχου της με χρήση σύγχρονων μεθόδων υπολογιστικής δυναμικής και ελαστικότητας που έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο αεροδυναμικής της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Δίνονται τυπικά αποτελέσματα αεροελαστικών προσομοιώσεων για υπεράκτιες μηχανές. Επίσης παρουσιάζονται εξελιγμένες μεθοδολογίες αεροελαστικού ελέγχου των φορτίων και σχολιάζεται η αποδοτικότητα τους σε σχέση με τη μείωση της κόπωσης.

Χρόνος/τόπος:      Δευτέρα, 21/12/2015, ώρα 5:00-6:00 μμ
                             Κτήριο Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αιθ. Κουμούτσου

* Ο Β. Ριζιώτης διδάσκει το μάθημα "Ροή Ρευστών" του 1ου εξαμήνου στη Ροή "Ρευστά" και το μάθημα "Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δυναμικών Συστημάτων και Εφαρμογές" του 2ου εξαμήνου που είναι υποχρεωτικό στη Ροή "Στερεά" και επιλογής στη Ροή "Ρευστά".

O Διευθυντής του ΔΠΜΣ "Yπολογιστική Μηχανική"

Aνδρέας Γ. Μπουντουβής