Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015
Bραβεία Limmat Stiftung στους 3 πρωτεύσαντες αποφοίτους του 2015

Τα βραβεία του ιδρύματος Limmat Stiftung απονέμονται στους τρείς αποφοίτους του 2015 με το μεγαλύτερο βαθμό μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ):

1ο   Eυάγγελος Καραΐσκος,  με βαθμό ΜΔΕ 9,27
2ο   Παναγιώτης Σταματόπουλος,  με βαθμό ΜΔΕ 9,07
3ο   Ηλίας Νικολαΐδης, με βαθμό ΜΔΕ 9,07

Ολα τα βραβεία ειναι ισόποσα, ύψους 5.000 ευρώ.