Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Για την παρακολούθηση του προγράμματος ΔΠΜΣ απαιτούνται γνώσεις Kλασσικής Μηχανικής, Πληροφορικής, Μαθηματικών και Μηχανικής Ρευστών. Πριν την έναρξη των μαθημάτων γίνονται εντατικά σεμιναριακά μαθήματα σε Γλώσσα Προγραμματισμού (Fortran).