Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα Α' εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2013-2014, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2012-2013, θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημέρες 17, 18 και 20 Δεκεμβρίου 2013, 11.30- 13.30, στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.


Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:


1.Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας)

2.Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία

3.Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)

4.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

5.Επικυρωμένα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

Επισυνάπτονται:


1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών
2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων
Από τη Γραμματεία