Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-2021, περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, να συμπληρώσουν τη δήλωση μαθημάτων επαναληπτικής εξέτασης και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και μόνο σε αυτά που αναφέρονται στη δήλωση μαθημάτων επαναληπτικής εξέτασης.

Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Από τη Γραμματεία