Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011
Σεμινάριο Υπολογιστικής Μηχανικής

Προς τους φοιτητές και διδάσκοντες του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική"

Εγκαινιάζουμε σειρά σεμιναρίων που απευθύνονται κυρίως στους φοιτητές του μεταπτυχιακού μας προγράμματος και στοχεύουν στην ενημέρωσή τους για τις εφαρμογές της υπολογιστικής μηχανικής στον επαγγελματικό χώρο αλλά και στην ακαδημαϊκή έρευνα και διδασκαλία. Τα σεμινάρια θα γίνονται κατά κανόνα Παρασκευή με κατά το δυνατόν σταθερή συχνότητα.

Το πρώτο σεμινάριο:

"Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό έργων υποδομής και παραγωγικών δραστηριοτήτων: νομικό πλαίσιο, έμπρακτες εφαρμογές και η συμβολή της υπολογιστικής μηχανικής"

Ομιλητής: Αλέξανδρος Κουλίδης, Χημικός Μηχανικός MSc, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος

Παρασκευή, 2/12/2011, ώρα 3:00 μμ, Αίθουσα "Κουμούτσου" Σχολής Χημικών Μηχανικών

Παρακαλώ σημειώστε το στο ημερολόγιο σας.

Ο Δ/ντής του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική"
Ανδρέας Γ. Μπουντουβής