Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014
Kανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ 2014

O Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (5η/συνεδρίαση, στις 17-3-2014)