Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014
Ανάληψη θέματος μεταπτυχιακής εργασίας

Σας πληροφορούμε ότι η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ, μπορεί να κατατεθεί από 24 έως 28 Μαρτίου 2014 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών (επισυνάπτεται το έντυπο).

Από τη Γραμματεία