Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Φεβρουάριος 2021

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», μπορεί να αποσταλεί από 08 Φεβρουαρίου έως και 19 Φεβρουαρίου 2021 στο compmech@chemeng.ntua.gr.

Από τη Γραμματεία