Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016
Διάλεξη: J. J. M. Desrues (Univ. Grenoble-Alpes) "FROM DISCRETE TO CONTINUUM APPROACH OF BVP IN GEOMECHANICS: FEM-DEM INTEGRATED APPROACH", 18/10/2016

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση