Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017
ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το μάθημα «Μηχανική Συνεχούς Μέσου» θα διδάσκεται στην Αίθουσα 32 στο Κτήριο των Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., αντί για την αίθουσα 34 που είχε αναρτηθεί στο πρόγραμμα. 

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ