Ανακοινώσεις

Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018
Θέση για διπλωματική εργασία στο LGC-ENSIACET, Toulouse, Γαλλία

Είναι διαθέσιμη μια θέση για διπλωματική εργασία, υπολογιστικού προσανατολισμού, στο Laboratoire de Genie Chimique (LGC), Ecole Nationale Superieure des Ingenieurs en Arts Chimiques et Technologiques (ENSIACET) Universite de Toulouse, Γαλλία -- βλ. ανακοίνωση. H διπλωματική μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα Erasmus+. Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον Καθ. Α. Μπουντουβή.