Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Οκτωβρίου 2020

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», θα γίνεται δεκτή μόνο ηλεκτρονικά στο mail του ΔΠΜΣ compmech@chemeng.ntua.gr από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020.

Το σκαναρισμένο έγγραφο θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές και του φοιτητή και του επιβλέποντα Καθηγητή και παρακαλούμε η ηλεκτρονική αποστολή να γίνει από τον επιβλέποντα Καθηγητή.

Από τη Γραμματεία