Ανακοινώσεις

Τρίτη, 05 Ιουλίου 2016
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Γρηγόρη Κασαπίδη, 5/7/2016

Την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016, και ώρα 1:15 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα ΙΙ της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Γρηγόρη Κασαπίδη
Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού ΕΜΠ

Υπολογισμοί μεγάλης κλίμακας με κάρτες γραφικών στην προσομοίωση φαινομένων διαβροχής

 

Η Eξεταστική Επιτροπή:
Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Ν. Λαγαρός, Επ. Καθηγητής, Σχ. Πολιτικών Μηχ. ΕΜΠ