Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2014
Παράδοση και εξέταση μεταπτυχιακών εργασιών, περιόδου Οκτωβρίου 2014

Η Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» στην, από 26/082014, συνεδρίασή της, αποφάσισε η παράδοση και εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2014 να γίνει ως ακολούθως:

 

Λήξη κατάθεσης ενός αντιτύπου ΜΕ

μαζί με βεβαίωση αποδοχής από τον

επιβλέποντα (στην οποία θα προτείνονται

τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής)                     : 17/11/2014

 

Περίοδος εξέτασης ΜΕ                                            : 24/11/2014-28/11/2014

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ