Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2013
Ενημέρωση για το μάθημα «Μηχανική Συνεχούς Μέσου»

Θα γίνουν 3 επιπλέον μαθήματα, πέραν αυτών της Τετάρτης, στις 9/12, 16/12 και 23/12, ώρα 4-6.30 μμ, κτ. Αν.Υλ. Αμφ. 202

Ο διδάσκων
Ι. Φ. Δαφαλιάς