Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022, περιόδου Σεπτεμβρίου 2022, να συμπληρώσουν τη δήλωση μαθημάτων επαναληπτικής εξέτασης και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση gsifaki@chemeng.ntua.gr το αργότερο μέχρι την Κυριακή 21 Αυγούστου 2022.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου μπορείτε να εξεταστείτε σε δυο το πολύ μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου.

Από τη Γραμματεία