Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012
Παράταση προθεσμίας εγγραφών

Η προθεσμία εγγραφών στο ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" παρατείνεται, για όσο χρειαστεί, λόγω των προβλημάτων πρόσβασης στη Γραμματεία.