Ανακοινώσεις

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015
Διευκρίνιση για την επιλογή των μαθημάτων 2ου εξαμήνου

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα κατά το ακαδ. έτος 2014-2015 οφείλουν να επιλέξουν πέντε (5) μαθήματα από τα προσφερόμενα κατά το 2ο εξάμηνο σπουδών σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση λειτουργίας του ΔΠΜΣ  (ΦΕΚ-3612/τ.Β'/31.12.2014 ).

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης, η οποία για το εν λόγω εξάμηνο όριζε έξι (6) μαθήματα.

Από τη Γραμματεία