Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 26 Μαϊου 2022
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Ιούνιος 2022


Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», μπορεί να αποσταλεί από 22 Ιουνίου έως και 1 Ιουλίου 2022 στο compmech@chemeng.ntua.gr.

Από τη Γραμματεία