Ανακοινώσεις

Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2021
Αλλαγή έναρξης μαθήματος «Σύνθετα και Πολυμερή Υλικά. Ανάλυση Κατασκευών»

Η έναρξη του μαθήματος «Σύνθετα και Πολυμερή Υλικά. Ανάλυση Κατασκευών» θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 16/2/2021.

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ