Ανακοινώσεις

Τρίτη, 07 Αυγούστου 2018
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική" παρατείνεται έως την Δευτέρα 13/08/2018.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ