Ανακοινώσεις

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015
Θέση Υπεύθυνου Παραγωγής για τη στελέχωση Εργοστασιακής Μονάδας της Glonatech Α.Ε. στη Λαμία

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη.