Ανακοινώσεις

Σάββατο, 05 Ιουλίου 2014
Παράταση προσθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Η προσθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για φοίτηση στο ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 παρατείνεται μέχρι 14/7/2014.