Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα Α' εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν  από 29/09/2021 έως και 15/10/2021 ως ακολούθως:

Ταχυδρομικώς με αποστολή των κάτωθι αιτήσεων / δικαιολογητικών:

1. Αίτηση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων

2. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να αποστείλουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2021)

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

5. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

7. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

 

Η διεύθυνση είναι:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

15780 ΑΘΗΝΑ

(Υπόψη κας Γ. Σηφάκη)

 

Με κατάθεση των παραπάνω αιτήσεων / δικαιολογητικών σε κλειστό φάκελο στη θυρίδα παραπλεύρως της πόρτας της Γραμματείας, από 29/09/2021 έως και 15/10/2021.

Ώρες λειτουργίας της θυρίδας της Γραμματείας: 11:00-13:00

===============================================================================================

Οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2020-2021, θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά στο compmech@chemeng.ntua.gr , από 29/09/2021 έως και 15/10/2021.

Επισυνάπτονται:

1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (μόνο για τους νεοεισαχθέντες)

2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου

3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου

 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 04/10/2021.

Από τη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών

Πληροφορίες/ Επικοινωνία: κ. Γεωργία Σηφάκη, τηλ. 2107722248, e-mail: gsifaki@chemeng.ntua.gr