Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2013
Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας εξέτασης μαθημάτων

- Η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 12/06/2013 εξέταση του μαθήματος «Γένεση και προσαρμογή αριθμητικών πλεγμάτων» θα διεξαχθεί 18.00- 21.00 αντί 15.00- 18.00, στο Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών, κτ. Ο Μηχανολόγων Μηχανικών.

- Η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 19/06/2013 εξέταση του μαθήματος "Μέθοδοι Αιτιοκρατικής και Στοχαστικής Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές" θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20/06/2013 και ώρα 18.00-21.00 στο Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών, κτ. Ο Μηχανολόγων Μηχανικών.