Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015
Πίνακας επιλεγέντων για συμμετοχή στο 1ο Σεμιναριακό εργαστήριο (workshop) "Επιστημονικοί υπολογισμοί μεγάλης κλίμακας"

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.