Ανακοινώσεις

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013
Έντυπο ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, μπορούν να καταθέσουν όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ (20 έως 27 Φεβρουαρίου 2013).