Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012
Σεμινάριο Σχολής Χημικών Μηχανικών: Dr. C. Vahlas "Materials Science and Engineering in Europe: Bridging the Death Valley", 30-10-2012

"Materials Science and Engineering in Europe: Bridging the Death Valley"

Ομιλητής: Dr. C. Vahlas
Institut Carnot-CIRIMAT, Toulouse
France

Tρίτη, 30/10/2012, ώρα 1:00 μμ
Αίθουσα Κουμούτσου Σχολής Χημικών Μηχανικών

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.