Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα 1ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν  από 26/09/2022 έως και 14/10/2022 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν  τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

-  Αίτηση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων

-  Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών μαζί με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2022)

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

4. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)

5. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: 11:30-13:30

===============================================================================================

Οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2021-2022, θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά στο compmech@chemeng.ntua.gr , από 26/09/2022 έως και 14/10/2022.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 03/10/2022.

Επισυνάπτονται:

1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (μόνο για τους νεοεισαχθέντες)

2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου

3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου


Από τη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών