Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020
Αλλαγή ημερομηνιών διεξαγωγής εξετάσεων μαθημάτων

Οι εξετάσεις των ακόλουθων μαθημάτων θα διεξαχθούν εκτάκτως σε νέες ημερομηνίες, ως ακολούθως:

Η εξέταση του μαθήματος «Υπολογιστικές τεχνικές και αλγόριθμοι επίλυσης» (Ροή «Στερεά») θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 10/02/2020 στις 16:00-19:00 στην αίθουσα 33 της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Η εξέταση του μαθήματος «Ροή Ρευστών (Μεταφορά ορμής – θερμότητας και μάζας)» (Ροή «Ρευστά») θα διεξαχθεί την Τρίτη 11/02/2020 στις 17:00-20:00 στην αίθουσα 33 της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Η εξέταση του μαθήματος «Μηχανική συνεχούς μέσου» (Ροή «Ρευστά» και Ροή «Στερεά») θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12/02/2020 στις 15:00-18:00 στην αίθουσα 32 της Σχολής Χημικών Μηχανικών.