Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013
Ανάληψη θέματος μεταπτυχιακής εργασίας

Σας πληροφορούμε ότι η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ, μπορεί να κατατεθεί από 20 έως 27 Φεβρουαρίου 2013 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών (υπόψη κ.  Καραμέτου).