Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Ιούνιος 2021

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική», μπορεί να αποσταλεί από 22 Ιουνίου έως και 2 Ιουλίου 2021 στο compmech@chemeng.ntua.gr.

Από τη Γραμματεία