Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 30 Μαϊου 2013
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής εργασίας

Σας πληροφορούμε ότι η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ, μπορεί να κατατεθεί από 26 Ιουνίου έως και 5 Ιουλίου 2013 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών (υπόψη κ.  Καραμέτου).

Επισυνάπτεται το έντυπο ανάληψης ΜΕ.