Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα 1ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2019-2020, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, θα πραγματοποιηθούν από 30/09/2019 έως και 11/10/2019, 11:30-13:30 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, μέχρι τις 15/11/2019)
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

Επισυνάπτονται:

  1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (μόνο για τους νεοεισαχθέντες)
  2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων 1ου εξαμήνου
  3. Αίτηση επανεγγραφής 3ου εξαμήνου