Ανακοινώσεις

Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2014
Σεμινάριο Υπολογιστικής Μηχανικής, Δευτέρα, 8/12/2014

Ομιλητής:      

Ε. Μητσούλης, Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Τίτλος & Περίληψη:

Υπολογιστική Ρεολογία

Τα πολυμερή υπακούουν ρεολογικές καταστατικές εξισώσεις που πρέπει να περιγράφουν ικανοποιητικά τη συμπεριφορά τους σε συνθήκες παραμόρφωσης και ροής. Λόγω της παρουσίας μακρομορίων με ιξώδεις και ελαστικές ιδιότητες, η επιστήμη της ρεολογίας των πολυμερών έχει διαμορφώσει τον κλάδο της ιξωδοελαστικότητας. Επομένως, οι ιξωδοελαστικές καταστατικές εξισώσεις πρέπει να μπορούν να περιγράψουν την έντονα μη-γραμμική συμπεριφορά των πολυμερών σε διεργασίες μορφοποίησης, όπου παρατηρούνται έντονες παραμορφώσεις και ροϊκές μεταβολές.
Η ομιλία αναφέρεται στα διάφορα μοντέλα που έχουν κατά καιρό προταθεί για την περιγραφή της ιξωδοελαστικότητας, και στις προσπάθειες επίλυσής τους. Η παρουσία οριακών στρωμάτων με πολύ απότομες μεταβολές των ρυθμών παραμόρφωσης και των τάσεων αποτελεί τον κύριο λόγο της αδυναμίας των μεθόδων διακριτοποίησης (πεπερασμένα στοιχεία, πεπερασμένοι όγκοι, συνοριακά στοιχεία) να δώσουν λύση σύγκλισης στα προβλήματα αυτά.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται πιο πολύπλοκες ρεολογικές εξισώσεις έντονα μη-γραμμικού χαρακτήρα, που εμφανίζουν όμως καλύτερη συμπεριφορά επίλυσης του μη-γραμμικού συστήματος. Παραδείγματα θα δοθούν για απλές πρότυπες περιπτώσεις όπου υπάρχει συμφωνία μεταξύ των προσομοιώσεων και πειραματικών δεδομένων για ροή πολυμερικών ρευστών.

Χρόνος/τόπος:

Δευτέρα, 8/12/2014, ώρα 5:30-6:30 μμ

Κτήριο Χημικών Μηχανικών, Αιθ. “Κουμούτσου”