Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014
Προτεινόμενη μεταπτυχιακή διατριβή 2013 για Θωμαϊδειο Βραβείο

Από τις μεταπτυχιακές διατριβές του έτους 2013 που υπεβλήθησαν στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" ως υποψήφιες για το Θωμαϊδειο Βραβείο καλύτερης μεταπτυχιακής διατριβής 2013, η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε να προτείνει τη μεταπτυχιακή διατριβή του

Αθανασίου Βίτσα με τίτλο "Multilayer particle resuspension in a turbulent flow".

H διατριβή εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Institute of Fluid Dynamics, HZDR, Dresden, Γερμανία, με επιβλέποντες τους Dr. G. Lecrivain και Καθ. Α. Γ. Μπουντουβή.