Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018
Υποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής N. Αμαρτωλού, 18/10/2018

Την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018, ώρα 2:30 μμ, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Νίκου Αμαρτωλού
Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ

Επίλυση προβλημάτων Πεπερασμένων Στοιχείων με χρήση της πλατφόρμας FEniCS

Η Eξεταστική Επιτροπή:

Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Α. Παπαθανασίου, Επ. Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ

Επισυνάπτεται περίληψη