Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Κατεβάστε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-2021

Διάρκεια και αντικείμενο των τετραμήνων:

  • 1ο εξάμηνο *, Οκτώβριος - Ιανουάριος : 13 διδακτικές εβδομάδες, διακοπές Χριστουγέννων δύο εβδομάδων και περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων διάρκειας δύο εβδομάδων.

  • 2ο εξάμηνο *, Φεβρουάριος - Ιούνιος : 13 διδακτικές εβδομάδες, δύο εβδομάδες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων και δύο εβδομάδες διακοπών Πάσχα. Ακολουθεί ανάληψη, εκπόνηση και εξέταση, τον Σεπτέμβριο, της μεταπτυχιακής εργασίας.

Όλα τα εξάμηνα έχουν δεκαήμερη ανοχή στην ολοκλήρωση του εξεταστικού αντικειμένου τους π.χ. οι εξετάσεις πρώτου εξαμήνου ή μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου ή του Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για την ανάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως ΜΦ στο ΔΠΜΣ, το πρώτο δεκαήμερο μηνός Οκτωβρίου.

Εγγραφή των ΜΦ σε μαθήματα των εξαμήνων και σε προαπαιτούμενα προπτυχιακά μαθήματα (σε ιδιαίτερο κατάλογο): Μία εβδομάδα πριν από την πρώτη εβδομάδα διεξαγωγής των μαθημάτων.

Τις δύο πρώτες ημέρες της δεύτερης εβδομάδας των μαθημάτων είναι δυνατή η τροποποίηση της δήλωσης μαθημάτων.

Εντός της 2ης εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, η Γραμματεία εκδίδει κατάλογο εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους διδάσκοντες και στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Εκδίδει επίσης χωριστό κατάλογο με τα προαπαιτούμενα μαθήματα των ΜΦ και τον διαβιβάζει στις Γραμματείες των Σχολών.

* Η πραγματική χρονική διάρκεια (13 εβδομάδων) δεν είναι εξάμηνη. Ο όρος «εξάμηνο» χρησιμοποιείται «κατ’ οικονομίαν»

.