Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014
Σεμινάριο "Μαθηματικής Προτυποποίησης σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία", 10/12/2014

Διάλεξη με τίτλο


"Εφαρμογή Στατιστικών Μηχανικών Προσομοιώσεων στη Μελέτη Δυναμικής Βιομορίων και στο Σχεδιασμό Φαρμάκων μέσω Υπολογιστή"


και ομιλήτρια την


Δρα. Ζωή Κουρνιά
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)


θα δοθεί στο πλαίσιο της σειράς σεμιναρίων του ΔΠΜΣ "Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία"
την Τετάρτη, 10/12/2014, στην αίθουσα σεμιναρίων του Τομέα Μαθηματικών, ΣΕΜΦΕ, Κτίριο Ε, 2ος όροφος.


Περισσότερες πληροφορίες είναι εδώ.