Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016
Αίθουσα Διδασκαλίας Μαθήματος «Μοριακή προσομοίωση υλικών»

Το μάθημα «Μοριακή προσομοίωση υλικών» θα διδάσκεται στην Αίθουσα 32 στο Κτήριο Χημικών Μηχανικών. 

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ