Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Ε. Αντωνίου, 13/10/2017

Την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017, ώρα 2:30 μμ, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Ευάγγελου Αντωνίου
Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ

CFD Simulation of droplets injection and water film development in the Air Intake System of a passenger car using OpenFOAM

Η Eξεταστική Επιτροπή:

Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Β. Ριζιώτης, Επ. Καθηγητής, Σχ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ

Επισυνάπτεται περίληψη