Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 08 Μαϊου 2015
Ανακοίνωση για το Μάθημα "Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών και Όγκων Ελέγχου"

Την Τρίτη 12 Μαϊου 2015 και ώρα 3-6μμ, το μάθημα "Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών και Όγκων Ελέγχου. Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Τυρβώδεις Ροές", θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 32, Κτ.ΧΜ