Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013
Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και μετα-διδακτόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαίσιο (7th European Community Framework Programme/FP7-EC) και ειδικότερα ενός 4ετούς Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου (FP7-MC-Grant Research Project) προκηρύσσονται θέσεις υποψηφίων διδακτόρων φοιτητών (PhD candidates) και μετα-διδακτόρων ερευνητών (Post-Doc researchers) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), υπό την επίβλεψη του επιστημονικού υπεύθυνου καθηγητή Στέλιου Μπεκίρου.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της Οικονομικής Επιστήμης, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση ερευνητών από το εσωτερικό και εξωτερικό, μέσω της υλοποίησης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Για το σκοπό αυτό θα χρηματοδοτηθούν υψηλού επιπέδου ερευνητικές προτάσεις και θα δοθεί έμφαση στην υποστήριξη νέων υποψηφίων διδακτόρων και μετα-διδακτορικών ερευνητών που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους.

Ειδικότερα καλούνται να υποβάλουν αίτηση απόφοιτοι σχολών Μηχανικών, Φυσικής, Οικονομικών και Στατιστικής/Μαθηματικών, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος που θα επιθυμούσαν να εργαστούν στους ευρύτερους τομείς των χρονολογικών σειρών, μη-γραμμικής (οικονομικής) δυναμικής, μηχανικής μάθησης και τεχνητής/υπολογιστικής νοημοσύνης, βέλτιστου/εύρωστου ελέγχου, πολύπλοκων (complex) συστημάτων και οικονοφυσικής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διεπιστημονική και διακλαδική έρευνα για την ανάλυση οικονομικών /χρηματοοικονομικών συστημάτων σε μικρο/μακροσκοπικό επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση συστημάτων λογισμικού και γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. Linux, Matlab, R, C, VB, Fortran, Java, Lisp, SQL, Prolog κ.λπ.), πολύ δυνατό υπόβαθρο σε μαθηματικά/στατιστική και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Το ερευνητικό έργο θα υλοποιηθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Υπάρχουν περιορισμένες χρηματοδοτούμενες θέσεις απασχόλησης. Οι συνθήκες εργασίας είναι άριστες και ο απαραίτητος εξοπλισμός παρέχεται στα εργαστήρια του ΟΠΑ. Επίσης, θα παρέχεται χρηματοδότηση για τη συμμετοχή σε συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και επισκέψεις σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αναλυτικό βιογραφικό τους στο e-mail bekiros@aueb.gr , με θέμα: "FP7 - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για PhD/PostDoc _ ονοματεπώνυμο".