Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015
Κατάθεση και Εξέταση Μεταπτυχιακών Εργασιών Περιόδου Φεβρουαρίου 2015

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι:

  • H κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εξεταστούν θα γίνει έως 16/02/2015. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στους Επιβλέποντες Καθηγητές.
     
  • Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών και η κατάθεση της βαθμολογίας θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 24/02/2015-06/3/2015.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Ο επιβλέπων κάθε μεταπτυχιακής θα καταθέσει (upload) το ψηφιακό κείμενο της εργασίας σε ειδικό αποθετήριο της Γραμματείας της Σχολής μαζί με τη βεβαίωση (online) αποδοχής της εργασίας έως 18/02/2015.

Από τη Γραμματεία