Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017
Διάλεξη: Χ. Γεωργάκης (Tufts Univ.) "Design of experiments and process modeling: Some classical ideas and some recent novel developments", 5/10/2017

O Xρήστος Γεωργάκης, Καθηγητής στο Department of Chemical and Biological Engineering, Tufts University, θα δώσει διάλεξη με τίτλο

"Design of experiments and process modeling: Some classical ideas and some recent novel developments"

στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, την Πέμπτη 5/10/2017, 13:30.

Επισυνάπτονται ανακοίνωση της διάλεξης και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.