Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος

Η εξέταση του μαθήματος "ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)" μετακινείται στην Πέμπτη, 19/2/2015.

Η εξέταση θα γίνει από 10.00-13.30 στις αίθουσες που σημειώνονται στο συνημμένο τροποποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων.